Produkty

 • Čerpadla

  • Horizontální čerpadla

  • Čerpadla Mape ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Ochranné prvky mechanických ucpávek

  • Vertikální čerpadla

 • Důlní technika

  • Škrabákové vrátky

  • Výklopník vozíků

  • Rolnový rošt

vypocet_potrubnich_ztrat_trenim

Výpočet potrubníztráty třením

pro_projektanty

Pro
Projektanty

pouzite_komponenty

Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony

Výpočet potrubní ztráty třením

Geometrie a charakteristiky potrubí
Vnitřní průměr potrubí d m ???
Drsnost potrubí k mm ???
Délka potrubí l m
 
Místní odpory
Počet kolen 90° ks    ζ ???
Počet oblouků 45° ks    ζ ???
Počet šoupat ks    ζ ???
Počet ventilů ks    ζ ???
Počet zpětných klapek ks    ζ ???
 
Vlastnosti proudící tekutiny
Hustota ρ kg/m3 ???
Kinematická viskozita ν x 10-6 m2/s ???
 
Zadání výpočtu
Qv
w m/s
 
CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTA pz = 6.1bar ???
Tento výpočet je pouze orientační a společnost MAPE CZ s.r.o nezodpovídá za jakékoliv škody vzniklé jeho použitím.

Reference

Reference