Productos

 • Bombas

  • Bombas excéntricas de lodo

  • La bombas Mape Atex en ambientes explosivos

  • Elementos de protección de juntas mecánicas

  • Bombas verticales

 • Técnica de minería

  • Cabrestante de cucharón de mina

  • Volteador de carro de minería

  • Rallar rotativa

pro_projektanty

Para
Diseñadores

pouzite_komponenty

Componentes utilizados
Motores
embalaje
Drives
ŠVE – 700 s příslušenstvím jsou stroje určené ke škrabání sypkého a kusového materiálu. Pomocí škrabákové lžíce se hrne nabraný materiál na určené místo v dráze tažného lana. Tvar lžíce je závislý na vlastnostech dopravovaného materiálu, která je upevněna na ocelovém laně. Po projetí škrabané plochy je lžíce tažena zvýšenou rychlostí zpět. Vrátky najdou uplatnění při dopravě uhlí v kotelnách, v sušících linkách obilí, v pískovnách na dopravu štěrků a písku, v dolech a šachtách, pro které byly tyto původně vyvinuty.

Vrátek lze použít jen v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu SNM O dle ČSN 34 1410 odst. 121 aa).

Konstrukce škrabákového vrátku ŠVE – 700 odpovídá bezpečnostním předpisům Českého báňského úřadu č.j. 1/1971.
Vrátek byl schválen Státní zkušebnou č. 214 Ostrava – Radvanice – rozhodnutím č. 08 6042 / Z 00272.
Hmotnost ŠVE – 700 je cca 380 kg.

referencia

Reference