Produkty

 • Čerpadla

  • Horizontální čerpadla

  • Čerpadla Mape ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Ochranné prvky mechanických ucpávek

  • Vertikální čerpadla

 • Důlní technika

  • Škrabákové vrátky

  • Výklopník vozíků

  • Rolnový rošt

vypocet_potrubnich_ztrat_trenim

Výpočet potrubníztráty třením

pro_projektanty

Pro
Projektanty

pouzite_komponenty

Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony

Výběr referencí:

Kalová čerpadla MAPE se používají v provozech s velmi těžkými provozními podmínkami jako např. těžba uranové rudy, pískovny, doly, těžba kaolinu, štěrkovny, čistírny odp. vod, cukrovary, v zemědělství k dopravě krmiv, odsiřovací zařízení elektráren, chemickém průmyslu a jiných obdobných provozech pro dopravu kalů a agresivních abrazivních látek. Zde uvádíme umístění našich výrobků u významných zákazníků:

Zákazník Typ MAPE Čerpaná látka Použití
 
Diamo s.p. 50,100,150  doprava rudného koncentrátu     kalové hospodářství
Diamo s.p. Kaňk K.Hora 50 kaly z neutralizce doprava do kalolisů, tlak 5,8 bar
Kemwater Prochemie 50 síran hlinitý doprava 75% koncentrátu síranu hlinitého
ph 0-1, tepl. 65°C
Bohemia Vitae a.s. 50 krmivo doprava krmiv pro hospodářská zvířata
Agpi a.s. 50 krmivo doprava krmiv pro hospodařská zvířata
Elektroporcelán Louny a.s. 50 keramická hmota doprava keramické suspenze
DP Hl. města Prahy a.s 50 kaly kalové a odpadní vody
Plzeňský Prazdroj a.s. 50 pískové filtry čerpání a doprava náplní pískových filtrů
Tondach ČR, s.r.o. 50 keramická suspenze doprava glazury při výrobě střešních tašek  
Johnson Controls s.r.o. 50 energosádrovec neutralizace
ČEZ a.s. 50 voda s obsahem radioaktivity odpadní voda z meziskladu vyhořelého paliva
ČEZ a.s. 50,100,150    popílek, energosádrovec odsíření elektráren, neutralizace
ČEZ a.s. 100 struska doprava strusky z bagrovací stanice 
Lasselsberger, a.s. 50,100 keramická suspenze výroba keramických dlaždic
Precheza a.s. 50,100 síran železitý doprava 50%konc. síranu železitého
Veolia voda ČR, a.s. 50,100 vápenné mléko ČOV neutralizace kalů
LB Minerals, a.s. 100 písek, štěrk doprava písku a štěrku při praní písku na pískovně
Synthesia a.s. 150 nitrocelulóza doprava surové nitrocelulózy při výrobě
Slovnaft Bratislava a.s 100 kalová voda odpadové hospodářství
PVK a.s. 100 písek lapáky písku na ÚČOV Praha
SČVK a.s. 100 odpadní voda doprava odpadních chemických vod
Knauf insultation a.s. 100 procesní voda doprava vody se zbytky skelných vláken
Sklopísek Střeleč, a.s. 100,150 křemičitý písek těžba písku mokrou cestou
Sedlecký kaolin a.s. 100,150 kaolin doprava a zpracování kaolinu
Spolchemie a.s.  50 vápenné mléko neutralizační kolony
Spolchemie a.s.  100,150 solanka, různé chemikálie chemické provozy
OKD a.s. 100,150 štěrk úpravna uhlí
Českomoravský štěrk a.s.       150 písek doprava písku při praní na pískovně

Referenční dopisy

Reference

Reference