Produkty

 • Čerpadla

  • Horizontální čerpadla

  • Čerpadla Mape ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Ochranné prvky mechanických ucpávek

  • Vertikální čerpadla

 • Důlní technika

  • Škrabákové vrátky

  • Výklopník vozíků

  • Rolnový rošt

vypocet_potrubnich_ztrat_trenim

Výpočet potrubníztráty třením

pro_projektanty

Pro
Projektanty

pouzite_komponenty

Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony

Kalové odstředivé horizontální čerpadlo MAPE 50 je určeno pro dopravu pevných, sypkých a jemně i hrubě zrnitých látek ve formě suspenze v kapalině. Velikost mechanických příměsí v kapalině může dosahovat až 15 mm, rozsah pH 0 - 14 a hustoty do 1.800kg.m-3. V případě jiných zadávacích parametrů lze čerpadlo upravit i pro jiná prostředí (hustota nebo teplota čerpaného média). 

Doporučejeme na čerpání:

 • abrazivní příměsi - voda s  křemičitým pískem, voda se struskou, voda se skelným obrusem a jiné
 • louhů
 • kyselin
 • síranu železitého a síranu hlinitého
 • solanky
 • mastné odpadní vody 
 • vápenného mléka
 • energosádrovce
 • keramických suspenzí a keramického obrusu
 • zěmědělského krmiva a zemědělského odpadu
 • tekutých hnojiv
 • rmutu - rozplavená uranová ruda v roztoku kyseliny sírové
 • a jiných suspenzí a abrazivních látek

Čerpadlo Mape 50 se dříve vyrábělo pod označením NDO-227-8-GC-00

Mape 50
čerpané množství [Q] 0 – 15 l.s-1
výtlačná výška [H] 0 – 75 m
hustota čerpaného média [ρ] až 1800 kg.m-3
zrnitost čerpaného média 0 – 15 mm

Technicke parametry

Reference

Reference