Produkty

 • Čerpadla

  • Horizontální čerpadla

  • Čerpadla Mape ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Ochranné prvky mechanických ucpávek

  • Vertikální čerpadla

 • Důlní technika

  • Škrabákové vrátky

  • Výklopník vozíků

  • Rolnový rošt

vypocet_potrubnich_ztrat_trenim

Výpočet potrubníztráty třením

pro_projektanty

Pro
Projektanty

pouzite_komponenty

Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony

Škrabákové vrátky

ŠVE – 700 s příslušenstvím jsou stroje určené ke škrabání sypkého a kusového materiálu. Pomocí škrabákové lžíce se hrne nabraný materiál na určené místo v dráze tažného lana. Tvar lžíce je závislý na vlastnostech dopravovaného materiálu, která je upevněna na ocelovém laně. Po projetí škrabané plochy je lžíce tažena zvýšenou rychlostí zpět.

Vrátky najdou uplatnění při dopravě uhlí v kotelnách, v sušících linkách obilí, v pískovnách na dopravu štěrků a písku, v dolech a šachtách, pro které byly tyto původně vyvinuty.

Vrátek lze použít jen v prostředí bez nebezpečí výbuchu metanu SNM O dle ČSN 34 1410 odst. 121 aa).

Konstrukce škrabákového vrátku ŠVE – 700 odpovídá bezpečnostním předpisům Českého báňského úřadu č.j. 1/1971.
Vrátek byl schválen Státní zkušebnou č. 214 Ostrava – Radvanice – rozhodnutím č. 08 6042 / Z 00272.
Hmotnost ŠVE – 700 je cca 380 kg.

Reference

Reference