Produkty

 • Čerpadla

  • Horizontální čerpadla

  • Čerpadla Mape ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Ochranné prvky mechanických ucpávek

  • Vertikální čerpadla

 • Důlní technika

  • Škrabákové vrátky

  • Výklopník vozíků

  • Rolnový rošt

vypocet_potrubnich_ztrat_trenim

Výpočet potrubníztráty třením

pro_projektanty

Pro
Projektanty

pouzite_komponenty

Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony

Horizontální čerpadla

Čerpadlo MAPE je celkově koncipováno jako bezúdržbový a provozně jednoduchý stroj, který bude pracovat v těch nejnáročnějších provozních podmínkách. Vyznačuje se nízkými provozními náklady, dlouhou životností a malou spotřebou náhradních dílů s možností jejich snadné, rychlé a jednoduché výměny.

Kalové odstředivé horizontální čerpadlo MAPE je určeno pro dopravu pevných, sypkých a jemně i hrubě zrnitých látek ve formě suspenze v kapalině. Nejčastěji používané kapaliny jsou kalové vody nebo chemické látky v různých koncentracích. Čerpadla MAPE jsou nasazena v technologických celcích na odsíření v elektrárnách, cementárnách, chemických provozech, úpravnách rud, dolech, štěrkovnách, pískovnách, čistírnách odpadních vod, cukrovarech, úpravnách uhlí, zemědělských provozech, pivovarech a v mnoha jiných provozech, kde je požadována doprava abrazivního nebo abrazivně chemického koncentrátu.

Pracovní rozsah:

 • Q = 0 – 114 l.s-1  = 414 m3.hod.-1
 • H = 0 – 7 bar
 • ρ = 998 – 1.800 kg.m-3
 • Teplota média: -5 – +120° C
 • pH 0 – 14
 • Průchodnost kanálu: 0 – 55 mm

Kalová čerpadla MAPE procházejí neustálým vývojem. Nově vyráběná čerpadla s označením V3 jsou osazena hřídelovým uložením s trvale mazanými ložisky. Odpadla tedy neustálá kontrola hladiny oleje, jak tomu bylo u čerpadel s hřídelovým uložením s označením V1. Naše společnost i nadále dodává náhradní díly i pro hřídelová uložení V1.

V současné době byl dokončen vývoj čerpadel s oběžným kolem z titanu pro dopravu solanky nebo Polytanu pro dopravu korundového obrusu.

Důležitou součástí čerpadla je ucpávka hřídele, která zamezuje úniku čerpaného média z hydraulického prostoru čerpadla okolo hnacího hřídele. Standardně jsou čerpadla MAPE osazeny provazcovou ucpávkou. Na přání zákazníka mohou být čerpadla osazena mechanickou ucpávkou jednoduchou nebo dvojitou.

Zapojení čerpadel

Čerpadla mohou být zapojena s kladnou (viz obr. a) i záponou (viz obr. b) sací výškou. Samonasávací schopnost čerpadel je stanovena v závislosti na provozních podmínkách dle typu čerpaného média. Použití v jiných provozních podmínkách je řešeno např. tak, že je sací výška upravena instalací předlohové nádrže před čerpadlo (viz obr. b).

zapojení    zapojení

 

Příruby sání a výtlaku na skříni nejsou normalizované, proto jsou s čerpadlem dodávány přechodové nástavce na připojení dle EN (viz rozměry čerpadel).

 

Pohon

1. elektromotor nad čerpadlem – pohon klínovými řemeny

 1. 1.1. uložení motoru nad čerpadlem
 2. 1.2. uložení motoru za čerpadlem v podélné osepopis1

2. elektromotor je uložený bočně od čerpadla – pohon klínovými řemeny

 1. 2.1. přesazení motoru v podélné osepopis2
 2. 2.2. posazení motoru vedle čerpadlapopis3

3. elektromotor je v podélné ose s čerpadlem – pohon přes spojkupopis4

Pro pohon čerpadel MAPE jsou zvoleny elektromotory zn. Siemens. Pro řemenový pohon jsou používány řemenice zn. Sit a řemeny zn. Gates. Všechny pohony lze doplnit frekvenčním měničem pro případné změny v průběhu pracovního procesu, tzn. zvýšení nebo snížení dopravovaného množství či dopravné výšky. Kalová odstředivá horizontální čerpadla MAPE se standardně dodávají s elektromotory v krytí IP 55 pro prostředí vlhké, pro nadmořskou výšku do 1 000 m, napětí 400 V a kmitočet 50 Hz. Na zvláštní požadavek zákazníka je možno dodat čerpadla s elektromotory pro prostředí s jinými parametry, např. krytí IP 60 a IP 66, napětí 110 V, 500 V a kmitočet 60 Hz.

Reference

Reference