Produkty

 • Čerpadla

  • Horizontální čerpadla

  • Čerpadla Mape ATEX do prostředí s nebezpečím výbuchu

  • Ochranné prvky mechanických ucpávek

  • Vertikální čerpadla

 • Důlní technika

  • Škrabákové vrátky

  • Výklopník vozíků

  • Rolnový rošt

vypocet_potrubnich_ztrat_trenim

Výpočet potrubníztráty třením

pro_projektanty

Pro
Projektanty

pouzite_komponenty

Použité Subdodávky
Motory
ucpávky
pohony

ASP 21 Automatická ochrana mechanické ucpávky

ASP 21 Automatická ochrana mechanické ucpávky

Automatická ochrana mechanické ucpávky slouží, jak název zařízení napovídá, k ochraně mechanických ucpávek na čerpadle. Mechanické ucpávky, resp. těsnící kroužky mechanických ucpávek, jsou velmi náchylné na provoz ucpávky nasucho, tedy bez proplachu chladícím médiem. Jako chladící médium může sloužit pitná nebo technologická voda, či dokonce pára, která musí být přivedena do ucpávky ještě před samotným spuštěním čerpadla.

K trvalému poškození těsnících kroužků stačí pouhé 2 – 3 vteřiny provozu bez prochlachu. Takto poškozené kroužky se zapečí a ztratí schopnost těsnění a dojde k úniku čerpaného média z ucpávky. Jediná možná náprava takto vzniklého stavu je výměna těsnících kroužků, což je značně nákladná oprava (náklady mohou dosahovat částky od 10 do 60 tisíc Kč podle druhu ucpávky a použitých kroužků).

Spuštění čerpadla – provoz :

Aby k poškození ucpávkových kroužků nedošlo, zapojí se ASP 21 do napájecího okruhu čerpadla. Na přívod chladícího média do ucpávky se zapojí sestava solenoid – regulátor tlaku – kontaktní manometr.

Při spuštění čerpadla se na ASP 21 rozsvítí zelená kontrolka „napájení“. Zároveň se rozsvítí i oranžová kontrolka „nízký tlak“. Dojde k otevření solenoidu a vpuštění chladícího média do ucpávky. Kontaktním manometrem je změřen tlak chladícího média. V případě, že je tlak chladícího média v nastaveném rozsahu, zhasne oranžová kontrolka „nízký tlak“ a ASP 21 spustí vlastní elektromotor čerpadla. ASP 21 automaticky spouští elektromotor s rozběhem hvězda – trojúhelník. Spouštění čerpadla trvá ca 10 sekund od příchodu napětí na svorky ASP 21. V bezporuchovém provozu svítí na ASP 21 jen zelená kontrolka „napájení“.

 

Poruchy:

V případě výpadku chladícího média je kontaktním manometrem zaznamenám pokles tlaku chladícího média a okamžitě dochází k přerušení napájení čerpadla. Tento stav je indikován rozsvícením oranžové kontrolky „nízký tlak“. V případě obnovení přívodu chladícího média dojde k opětovnému spuštění čerpadla viz popis spuštění čerpadla - provoz. Po rozběhu čerpadla opět svítí jen zelená kontrolka „napájení“.

 

Při přetížení motoru čerpadla (např. vniknutí cizího předmětu do hydraulického prostoru čerpadla) vypne nadproudová ochrana okruh motoru čerpadla a rozsvítí se červená kontrolka „porucha“. Zároveň se rozsvítí oranžová kontrolka „nízký tlak“.

Čerpadlo není možné opětovně spustit, dokud nebude nadproudová ochrana uvnitř ASP 21 ručně přepnuta do provozního stavu. Při takovéto poruše doporučujeme zjištění příčiny odpojení motoru čerpadla nadproudovou ochranou.

Opětovné uvedení do provozu, tedy přepnutí nadproudové ochrany do provozního stavu smí provést jen oprávněná osoba – elektrikář. Po odstranění poruchy a opětovném spuštění čerpadla dojde ke spuštění čerpadla viz popis spuštění čerpadla - provoz. Po rozběhu čerpadla opět svítí jen zelená kontrolka „napájení“.

 

Vypnutí čerpadla:

Po vypnutí čerpadla dojde k vypnutí elektromotoru a k zavření solenoidu na přívodu chladícího média do ucpávky. Zelená kontrolka „napájení“ zhasne.

Technické parametry

Typ zařízení

ASP 21T

ASP 21HT

ASP 21F

Soustava napětí

TN–C–S 3x230/400V

TN–C–S 3x230/400V

TN–C–S 3x230/400V

Použité krytí

IP 55

IP 55

IP 55

Zapojení motoru

trojúhelník

hvězda - trojúhelník

frekvenční měnič

Max. tlak chladícího média do ucpávky

10 bar

10 bar

10 bar

Provozní tlak chladícího média do ucpávky

1 – 10 bar

1 – 10 bar

1 – 10 bar

Velikost připojovací armatury

½“

½“

½“

Soubory ke stažení

Reference

Reference